Συχνές ερωτήσεις

ΔΕΝ είμαι υπήκοος της ΕΕ. Μπορώ να καταχωρήσω το γιοτ μου υπό Ολλανδική σημαία;

Ναι. Στη συνέχεια δημιουργούμε μια Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), η οποία γίνεται στα χαρτιά ο ιδιοκτήτης του σκάφους σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε συνιδιοκτήτη στην ΕΕ, στον οποίο πρέπει να εκχωρήσετε το 50% της κυριότητας του σκάφους σας, προκειμένου να το καταχωρήσετε στην Ολλανδία.

Είναι η Αγγλική εταιρία περιορισμένης ευθύνης 100% ιδιοκτησία μου;

Ναι. Έχετε το 100% των μετοχών της εταιρείας και επίσης θα είστε ο μοναδικός διευθυντής.

Αυτή η εταιρεία ΕΠΕ χρειάζεται διοικητικό γραφείο για φορολογικούς σκοπούς;

Όχι. Είναι «ανενεργή» ΕΠΕ και δεν απαιτεί τραπεζικό λογαριασμό ή φορολογικό αριθμό.

Μπορεί να δοθεί Ολλανδική καταχώρηση σε ένα γιοτ, ακόμα κι αν η διαδικασία κατασκευής δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί;

Ναι, εφόσον έχει εγκατασταθεί ο κινητήρας/μηχανή ή/και το κύτος έχει κωδικό HIN ή αριθμό κατασκευής τότε ένα γιοτ μπορεί να καταχωρηθεί στην Ολλανδία. Η μηχανή μπορεί επίσης να είναι ένας ηλεκτρικός κινητήρας.

Μπορεί ένα αυτοσχέδιο σκάφος να πλεύσει υπό Ολλανδική σημαία;

Ναι. Διαβιβάστε μας το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και απόδειξη πληρωμής της ασφάλειάς σας μαζί με αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας και θα το φροντίσουμε εμείς για σας.

Γιατί είναι σημαντικό να έχω Ολλανδική σημαία στο σκάφος μου;

Η καταχώρηση υπό Ολλανδική σημαία είναι η πιο σεβαστή και η πιο γνωστή καταχώρηση σε όλο τον κόσμο, είναι επίσης και η καλύτερη καταχώρηση στην ΕΕ. Φέροντας την Ολλανδική σημαία θα αποφύγετε προβλήματα και καθυστερήσεις σε διεθνή λιμάνια και με τις αρχές σε όλη την υδρόγειο. Οι προμήθειες καταχώρησης της Yacht Registration Holland είναι πολύ χαμηλότερες από τις προμήθειες καταχώρησης στις περισσότερες άλλες χώρες, οι οποίες τείνουν επίσης να έχουν πολύ λιγότερο σεβαστές σημαίες.

Μπορούν τα έγγραφα καταχώρησης να βοηθήσουν στην επιστροφή του γιοτ μου σε περίπτωση που κλαπεί;

Ναι. Επειδή το γιοτ σας καταχωρείται επίσημα στο Ολλανδικό Υπουργείο Μεταφορών – και το Ολλανδικό Κτηματολόγιο εάν έχετε επιλέξει την εκτεταμένη Παγκόσμια καταχώρηση – η πιθανότητα να αναγνωριστεί το γιοτ σας από την αστυνομία είναι πολύ μεγαλύτερη. Με το πακέτο Παγκόσμιας καταχώρησης ωφελείστε επίσης από την εφαρμογή στο γιοτ σας των microdots.

Τι είναι τα microdots;

Τα microdots είναι ένας μοναδικός τρόπος εντοπισμού του σκάφους σας ανεξάρτητα από το μέρος του κόσμου που μπορεί να καταλήξει σε περίπτωση που αυτό κλαπεί. Είναι αόρατα στους εγκληματίες αλλά μπορούν να ανιχνευθούν από τις αρχές. Εάν χρησιμοποιείτε microdots, μπορείτε να ζητήσετε έκπτωση στο ασφάλιστρό σας από την ασφαλιστική σας εταιρεία.

Μπορεί η ολλανδική καταχώρηση να με βοηθήσει κρατήσω το γιοτ μου αθέατο από ορισμένες αρχές ή οργανισμούς;

Ναι. Η ιδιοκτησία του γιοτ μπορεί να μεταβιβαστεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο ή εταιρεία – κάποιες φορές προσωρινά, κάποιες φορές μόνιμα. Καταχωρούμε το γιοτ στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη. Ακόμα κι αν καταχωρήσετε το σκάφος στο όνομά σας, οι τοπικές αρχές δεν θα είναι σε θέση να βρουν το γιοτ σας στις τοπικές τους βάσεις δεδομένων.

Πώς μπορεί η Yacht Registration Holland να προσφέρει τιμές τόσο χαμηλότερες από άλλες υπηρεσίες καταχώρησης γιοτ;

Κάνουμε τόσες πολλές καταχωρήσεις κάθε έτος που μπορούμε να κρατήσουμε τα κόστη μας χαμηλά και την αποδοτικότητά μας υψηλή.

Η Βασική καταχώρηση για την ΕΕ περιλαμβάνει επίσης καταχώρηση στο Ολλανδικό Κτηματολόγιο;

Όχι. Η Βασική καταχώρηση για την ΕΕ δεν απαιτεί καταχώρηση στο Ολλανδικό Κτηματολόγιο. Σε αυτή την περίπτωση καταχωρούμε μόνο το γιοτ στο Ολλανδικό Υπουργείο Μεταφορών. Με την εκτεταμένη μας Παγκόσμια καταχώρηση, το γιοτ σας θα καταχωρηθεί επίσης στο Ολλανδικό Κτηματολόγιο.

Η EU ICP Εύκολη Καταχώρηση παρέχει πιστοποιητικό εθνικότητας της Ολλανδίας;

Όχι. Με την EU ICP Εύκολη Καταχώρηση, το σκάφος σας θα καταχωρηθεί από την Royal Dutch Watersport Association που ορίζεται από τις ολλανδικές αρχές αλλά δεν θα καταχωριστεί στο κτηματολόγιο.

Η EU ICP Εύκολη Καταχώρηση θα εκδοθεί με βάση την απόφαση 13 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών!

Εάν εγγραφώ για μια Ολλανδική καταχώρηση γιοτ, το πιστοποιητικό τότε θα αναφέρει ένα Ολλανδικό λιμάνι ως λιμάνι βάσης μου;

Ναι. Το λιμάνι βάσης σας είναι το Άμστερνταμ.

Χρειάζεται το γιοτ μου να καταχωρηθεί για να ασφαλιστεί;

Ναι, οι περισσότερες Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες ζητούν να έχει καταχωρηθεί το γιοτ σας.

Ποια έγγραφα χρειάζομαι προκειμένου να είμαι σε θέση να καταχωρήσω το γιοτ μου στην Ολλανδία;

Το μόνο που χρειάζεται για να καταχωρήσετε το σκάφος σας με την Yacht Registration Holland είναι ένα αντίγραφο του διαβατηρίου σας και μια απόδειξη ιδιοκτησίας του σκάφους σας – όπως ένα αντίγραφο πώλησης, μια συμφωνία πώλησης ή ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η Ολλανδία μαστίζεται από γραφειοκρατία;

Όχι, η Ολλανδία είναι η χώρα της Ευρώπης με τη μικρότερη γραφειοκρατία. Αυτό εξασφαλίζει ότι η διαδικασία της καταχώρησης προχωρά γρήγορα και αποτελεσματικά. Υπάρχουν επίσης λίγοι κανόνες για τα ιστιοφόρα και τις θαλαμηγούς που πλέουν υπό Ολλανδική σημαία.

Είναι υποχρεωτικό να έχω κατοικία στην Ολλανδία;

Ναι, το γιοτ σας πρέπει να έχει μια επίσημη Ολλανδική διεύθυνση. Η κατοικία περιλαμβάνεται ως απαραίτητο στοιχείο στο πακέτο μας χωρίς πρόσθετο κόστος. Σημείωση! Πολλές άλλες εταιρείες καταχώρησης μπορεί να σας προσφέρουν Ολλανδική καταχώρηση, αλλά ΔΕΝ σας προσφέρουν την υποχρεωτική Ολλανδική κατοικία. Μια καταχώρηση χωρίς κατοικία είναι παράνομη και συνεπώς άκυρη. Μπορεί επομένως να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τις λιμενικές αρχές και τον ασφαλιστή σας. Ελέγχετε ΠΑΝΤΑ ότι η κατοικία σας ορίζεται εγγράφως στη συμφωνία και ότι η συμφωνία έχει υπογραφεί από το συμβαλλόμενο μέρος που σας προσφέρει τον τόπο κατοικίας!

Το πακέτο Βασικής καταχώρησης έχει περισσότερα όρια όσον αφορά την πλεύση στη θάλασσα;

Όχι, δεν υπάρχει ναυτικό όριο για τα γιοτ με τη Βασική καταχώρηση. Ούτε υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί σε σχέση με τον αριθμό των μιλίων που επιτρέπεται να ταξιδέψετε πέρα​από την ακτή.

Ποιος τύπος σκαφών μπορεί να καταχωρηθεί με την επιλογή της Βασικής καταχώρησης;

Όλα τα σκάφη, συμπεριλαμβανομένου χωρίς να περιορίζονται σε αυτά μόνο, των μηχανοκίνητων σκαφών και ιστιοφόρων, τζετ σκι, βαρκών κωπηλασίας και κανό.

Γιατί χρειάζεται να υπογράψω μια εξουσιοδότηση;

Πρέπει να έχουμε εξουσιοδότηση για να καταχωρήσουμε το γιοτ σας στο όνομά σας. Για τους ιδιοκτήτες γιοτ που δεν είναι Ολλανδοί υπήκοοι, η υπογραφή της εξουσιοδότησης είναι ακόμη υποχρεωτική.

Αφού καταχωρήσετε το σκάφος μου, μπορώ ακόμα να κάνω αλλαγές στην καταχώρηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία;

Ναι, αυτό είναι δυνατό. Για την υπηρεσία ενημέρωσης υπάρχουσας καταχώρησης χρεώνουμε € 150 χωρίς ΦΠΑ.

Μπορείτε να καταχωρήσετε και γιοτ που ανήκουν σε μια εταιρεία;

Ναι, βεβαίως, εφόσον είναι εταιρεία της ΕΕ.

Μπορώ να τερματίσω πρόωρα την καταχώρηση του γιοτ μου;

Ναι, αυτό είναι δυνατό. Για την πρόωρη λήξη της καταχώρησης του γιοτ σας χρεώνουμε €150.

Μπορεί η Βασική καταχώρηση να χρησιμοποιηθεί και για εμπορικά σκάφη;

Όχι, αυτό είναι αδύνατο! Η επιλογή Βασικής καταχώρησης είναι μόνο για σκάφη αναψυχής. Για σκάφη γυμνής ναύλωσης, πρέπει να επιλέξετε την επιλογή Παγκόσμιας καταχώρησης. Δεν καταχωρούμε επανδρωμένα εμπορικά πλοία.

Πρέπει να σημάνω το σκάφος μου με τον αριθμό καταχώρησης;

Όχι, δεν απαιτείται σήμανση με τους αριθμούς καταχώρησης για τα Ολλανδικά καταχωρημένα σκάφη.

Πρέπει να σημάνω το σκάφος μου με το όνομα του λιμανιού βάσης;

Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά θεωρείται επιθυμητό.

Υπάρχει μέγιστο μήκος για τα σκάφη που θα καταχωρηθούν με την επιλογή της Βασικής καταχώρησης;

Όχι, δεν υπάρχει μέγιστο μήκος γιοτ.

Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού για το γιοτ μου για πλεύση υπό Ολλανδική σημαία;

Θα βρείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού για το γιοτ σας για πλεύση υπό Ολλανδική σημαία παρακάτω:
Εξοπλισμός που απαιτείται για την Ολλανδική καταχώρηση:

 • Ένα σωσίβιο γιλέκο για κάθε άτομο επί του σκάφους
 • Κυκλικό σωσίβιο με φως
 • Σήματα κινδύνου συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολίδων

Ναυτικά όργανα: Μαγνητική πυξίδα

 • Φανοί ναυσιπλοΐας
 • Κόρνα σκάφους και χειροκίνητο βυθόμετρο

Άλλος εξοπλισμός:

 • Άγκυρα πλοίου
 • Σφυρί
 • Κοντάρι
 • Αντλία σεντίνας ή βάνα
 • Επαρκή αριθμό κουπιών
 • Τουλάχιστον 20 μέτρα σχοινιού
 • Αδιάβροχο φανό που λειτουργεί με μπαταρίες
 • Πυροσβεστήρα
 • Πλήρες σετ πανιών (για τα ιστιοφόρα)
 • Κιτ πρώτων βοηθειών