Προδιαγραφές προϊόντος

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των προϊόντων μας για καταχωρίσεις και των ιδιοτήτων του προϊόντος.

 
Βασική καταχώρηση ΕΕ
Παγκόσμια καταχώρηση
Καταχώρηση Σκάφους στην Αγγλία
Πολωνική καταχώρηση στην ΕΕ
Πιστοποιητικό σημαίας
Καταχώριση ιδιοκτησίας
Υποχρεωτική έρευνα
Ισχύει σε όλο τον κόσμο
Κατάλληλο για εμπορικά σκάφη
Διατίθεται εξαιρετικά γρήγορη διαδικασία
  Περισσότερες πληροφορίες
€350
Περισσότερες πληροφορίες
€1750
Περισσότερες πληροφορίες
€850
Περισσότερες πληροφορίες
€750
  Άμεσο αίτημα! Άμεσο αίτημα! Άμεσο αίτημα! Άμεσο αίτημα!