Προδιαγραφές προϊόντος

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των προϊόντων μας για καταχωρίσεις και των ιδιοτήτων του προϊόντος.

 
Παγκόσμια καταχώρηση
Καταχώρηση Σκάφους στην Αγγλία
Εγγραφή σκαφών του Γιβραλτάρ
Πολωνική καταχώρηση στην ΕΕ
MMSI Radio License & AIS number included
Πιστοποιητικό σημαίας
Καταχώριση ιδιοκτησίας
Υποχρεωτική έρευνα
Ισχύει σε όλο τον κόσμο
Κατάλληλο για εμπορικά σκάφη
Διατίθεται εξαιρετικά γρήγορη διαδικασία
  Περισσότερες πληροφορίες
€1750
Περισσότερες πληροφορίες
€850
Περισσότερες πληροφορίες
€1275
Περισσότερες πληροφορίες
€475
  Άμεσο αίτημα! Άμεσο αίτημα! Άμεσο αίτημα! Άμεσο αίτημα!